آکادمی مجازی دیابت گابریک

گروه تحقیقاتی پای دیابتی

گروه تحقیقاتی پای دیابتی، به مدیریت آقای دکتر محمدرضا امینی، یکی از گروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است که فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرده است و با بهره‌مندي از اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران توانمند مطالعات زيادی در زمينه پای دیابتی، به عنوان یکی از شایع ترین عوارض دیابت در کشور انجام داده است.

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

پرفشاری خون در دیابت نوع دو، ارزیابی و درمان در دوره آنلاین عوارض ماکرو واسکولار

محورهای درس
 • زخم پای دیابتی: تشخیص افتراقی
 • ارزیابی زخم پای دیابتی
 • پیشگیری و آموزش زخم پای دیابتی
 • پانسمان‌های نوین 
 • ارزیابی و غربالگری پای دیابتی
 • درمان پای دیابتی
 • درمان های جدید
 • روند بهبود زخم
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

گروه تحقیقاتی پای دیابتی

گروه تحقیقاتی پای دیابتی، به مدیریت آقای دکتر محمدرضا امینی، یکی از گروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است که فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرده است و با بهره‌مندي از اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران توانمند مطالعات زيادی در زمينه پای دیابتی، به عنوان یکی از شایع ترین عوارض دیابت در کشور انجام داده است.

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

پرفشاری خون در دیابت نوع دو، ارزیابی و درمان در دوره آنلاین عوارض ماکرو واسکولار

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • زخم پای دیابتی: تشخیص افتراقی
 • ارزیابی زخم پای دیابتی
 • پیشگیری و آموزش زخم پای دیابتی
 • پانسمان‌های نوین 
 • ارزیابی و غربالگری پای دیابتی
 • درمان پای دیابتی
 • درمان های جدید
 • روند بهبود زخم
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا