آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر هنگامه عبدی

دکتر هنگامه عبدی

فوق تخصص بيمار یهای غدد درون ريز و متابولیسم (اندوکرينولوژی)
شماره نظام پزشکی: ۱۱۰۷۳۵
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

سندرم متابولیک و پیش دیابت: پیامدهای قلبی-عروقی در دوره آنلاین تشخیص دیابت

محورهای درس
 • ارائه نمونه بالینی
 • مرور عوامل خطر قلبی-عروقی
 • سندرم متابولیک
 • پیش دیابت
پیش نمایش

انواع انسولین‌های Basal و کاربرد آنها در شروع درمان تزریقی در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
 • بررسی نمونه بالینی

 • معرفی انسولین‌های پایه

 • کارایی و ایمنی انسولین‌های پایه

 • بررسی استانداردهای ADA

 • انسولین‌های پایه در جمعیت‌های خاص

پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر هنگامه عبدی

دکتر هنگامه عبدی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

سندرم متابولیک و پیش دیابت: پیامدهای قلبی-عروقی در دوره آنلاین تشخیص دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • ارائه نمونه بالینی
 • مرور عوامل خطر قلبی-عروقی
 • سندرم متابولیک
 • پیش دیابت
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

انواع انسولین‌های Basal و کاربرد آنها در شروع درمان تزریقی در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • بررسی نمونه بالینی
 • معرفی انسولین‌های پایه
 • کارایی و ایمنی انسولین‌های پایه
 • بررسی استانداردهای ADA
 • انسولین‌های پایه در جمعیت‌های خاص
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا