آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر علیرضا امیربیگلو

دکتر علیرضا امیربیگلو

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های تزریقی: آگونیست‌های گیرنده GLP-1 با تأکید بر لیراگلوتاید در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
  • چالش‌های دیابت نوع دو
  • فیزیولوژی GLP-1
  • کاهش مؤثر گلوکز بدون هایپوگلایسمی
  • کاهش وزن بدن
  • اثر بالقوه برای توقف پیشرفت بیماری
  • آزمایشات بالینی
  • مسائل قلبی-عروقی
  • مطالعه LEADER
پیش نمایش

شروع انسولین درمانی در دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
   • چرا به کنترل بهتر قند خون نمی‌رسیم؟
   • اهمیت کنترل خوب قند خون و legacy effect
   • موانع انسولین درمانی
   • انسولین یا داروی سوم خوراکی
   • شروع انسولین
   • تشدید انسولین
پیش نمایش

نقش فرمولاسیون جدید انسولین‌های ترکیبی در رفع نیازهای درمانی برآورده نشده دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی ترکیبی جدید کاهش دهنده قند خون

محورهای درس

• زمان شروع درمان تزریقی در دیابت نوع دو
• عدم دستیابی به مدیریت قند خون هدف بعد از شروع انسولین در دیابت نوع دو
• نقش داروهای تزریقی جدید با ترکیب انسولین‌های پایه و آگونیست‌های گیرنده GLP-1
• نحوه تجویز و تنظیم دوز داروهای تزریقی جدید با ترکیب انسولین‌های پایه و آگونیست‌های گیرنده GLP-1

پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر علیرضا امیربیگلو

دکتر علیرضا امیربیگلو

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های تزریقی: آگونیست‌های گیرنده GLP-1 با تأکید بر لیراگلوتاید در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • چالش‌های دیابت نوع دو
  • فیزیولوژی GLP-1
  • کاهش مؤثر گلوکز بدون هایپوگلایسمی
  • کاهش وزن بدن
  • اثر بالقوه برای توقف پیشرفت بیماری
  • آزمایشات بالینی
  • مسائل قلبی-عروقی
  • مطالعه LEADER
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

شروع انسولین درمانی در دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • چرا به کنترل بهتر قند خون نمی‌رسیم؟
  • اهمیت کنترل خوب قند خون و legacy effect
  • موانع انسولین درمانی
  • انسولین یا داروی سوم خوراکی
  • شروع انسولین
  • تشدید انسولین
  •  
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

نقش فرمولاسیون جدید انسولین‌های ترکیبی در رفع نیازهای درمانی برآورده نشده دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی ترکیبی جدید کاهش دهنده قند خون

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید

• زمان شروع درمان تزریقی در دیابت نوع دو
• عدم دستیابی به مدیریت قند خون هدف بعد از شروع انسولین در دیابت نوع دو
• نقش داروهای تزریقی جدید با ترکیب انسولین‌های پایه و آگونیست‌های گیرنده GLP-1
• نحوه تجویز و تنظیم دوز داروهای تزریقی جدید با ترکیب انسولین‌های پایه و آگونیست‌های گیرنده GLP-1

برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا