آکادمی مجازی دیابت گابریک

آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر علیرضا امیربیگلو

دکتر علیرضا امیربیگلو

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های تزریقی: آگونیست‌های گیرنده GLP-1 با تأکید بر لیراگلوتاید در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
  • چالش‌های دیابت نوع دو
  • فیزیولوژی GLP-1
  • کاهش مؤثر گلوکز بدون هایپوگلایسمی
  • کاهش وزن بدن
  • اثر بالقوه برای توقف پیشرفت بیماری
  • آزمایشات بالینی
  • مسائل قلبی-عروقی
  • مطالعه LEADER
پیش نمایش

شروع انسولین درمانی در دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
   • چرا به کنترل بهتر قند خون نمی‌رسیم؟
   • اهمیت کنترل خوب قند خون و legacy effect
   • موانع انسولین درمانی
   • انسولین یا داروی سوم خوراکی
   • شروع انسولین
   • تشدید انسولین
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر علیرضا امیربیگلو

دکتر علیرضا امیربیگلو

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های تزریقی: آگونیست‌های گیرنده GLP-1 با تأکید بر لیراگلوتاید در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید

  • چالش‌های دیابت نوع دو
  • فیزیولوژی GLP-1
  • کاهش مؤثر گلوکز بدون هایپوگلایسمی
  • کاهش وزن بدن
  • اثر بالقوه برای توقف پیشرفت بیماری
  • آزمایشات بالینی
  • مسائل قلبی-عروقی
  • مطالعه LEADER

برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

شروع انسولین درمانی در دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید

  • چرا به کنترل بهتر قند خون نمی‌رسیم؟
  • اهمیت کنترل خوب قند خون و legacy effect
  • موانع انسولین درمانی
  • انسولین یا داروی سوم خوراکی
  • شروع انسولین
  • تشدید انسولین
  •  

برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا