آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر فولاد اقبالی

دکتر فولاد اقبالی

استادیار جراحی عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان جراحی چاقی در دیابت نوع دو در دوره آنلاین چاقی و دیابت

 

محورهای درس
 • شیوع و عوارض چاقی
 • درمان چاقی
 • فواید جراحی چاقی
 • ماندگاری اثرات جراحی چاقی در مقایسه با درمان پزشکی
 • مرور انواع جراحی
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر فولاد اقبالی

دکتر فولاد اقبالی

استادیار جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان جراحی چاقی در دیابت نوع دو در دوره آنلاین چاقی و دیابت

 

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید

 

  • شیوع و عوارض چاقی
  • درمان چاقی
  • فواید جراحی چاقی
  • ماندگاری اثرات جراحی چاقی در مقایسه با درمان پزشکی
  • مرور انواع جراحی
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا