آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر علیرضا استقامتی

دکتر علیرضا استقامتی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس هیئت مدیره انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
رئیس کمیته ادوکسی انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

گایدلاین مدیریت دارویی دیابت نوع دو در دوره‌های آنلاین داروهای خوراکی دیابت و داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
  • بررسی نمونه بالینی
  • فردی سازی هدف کنترل گلایسمی بیماران
  • بررسی گایدلاین ADA 2022: درمان خوراکی
  • بررسی گایدلاین ADA 2022: داروهای تزریقی
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر علیرضا استقامتی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس هیئت مدیره انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

رئیس کمیته ادوکسی انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

گایدلاین مدیریت دارویی دیابت نوع دو در دوره‌های آنلاین داروهای خوراکی دیابت و داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • بررسی نمونه بالینی
  • فردی سازی هدف کنترل گلایسمی بیماران
  • بررسی گایدلاین ADA 2022: درمان خوراکی
  • بررسی گایدلاین ADA 2022: داروهای تزریقی
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا