آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر فرزاد حدائق

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

پرفشاری خون در دیابت نوع دو، ارزیابی و درمان در دوره آنلاین عوارض ماکرو واسکولار

محورهای درس
 • بررسی اجمالی کنترل فشار خون در جمعیت دیابتی شهر تهران
 • تعریف فشار خون بالا با استفاده از گایدلاین‌های مختلف
 • اهداف مدیریت فشار خون
 • انتخاب داروهای ضد فشار خون
 • مدیریت بیمار دیابتی مبتلا به فشار خون بالا
 • داروهای ضد فشار خون خوراکی
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر فرزاد حدائق

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

پرفشاری خون در دیابت نوع دو، ارزیابی و درمان در دوره آنلاین عوارض ماکرو واسکولار

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • ررسی اجمالی کنترل فشار خون در جمعیت دیابتی شهر تهران
 • تعریف فشار خون بالا با استفاده از گایدلاین‌های مختلف
 • اهداف مدیریت فشار خون
 • انتخاب داروهای ضد فشار خون
 • مدیریت بیمار دیابتی مبتلا به فشار خون بالا
 • داروهای ضد فشار خون خوراکی
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا