آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر فرزین حلب چی

دکتر فرزین حلب‌چی

متخصص پزشکی ورزشی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

نقش ورزش و تجویز آن در پیشگیری و درمان دیابت نوع دو در دوره آنلاین مدیریت غیر دارویی دیابت

 

محورهای درس
  • فواید و خطرات ورزش
  • ارزیابی پزشکی مقدماتی
  • اجزای تجویز ورزش
  • برنامه تمرینی مناسب
  • ملاحظات و اقدامات احتیاطی خاص
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر فرزین حلب‌چی

متخصص پزشکی ورزشی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

نقش ورزش و تجویز آن در پیشگیری و درمان دیابت نوع دو در دوره آنلاین مدیریت غیر دارویی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • فواید و خطرات ورزش
  • ارزیابی پزشکی مقدماتی
  • اجزای تجویز ورزش
  • برنامه تمرینی مناسب
  • ملاحظات و اقدامات احتیاطی خاص
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا