آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر محبوبه سادات حسینی

دکتر محبوبه سادات حسینی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج)

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

هایپرگلیسمی در دیابت: کتواسیدوز دیابتی و سندرم هایپراسمولار هایپرگلایسمی در دوره آنلاین عوارض حاد دیابت

 

محورهای درس
 • اورژانس‌های هیپرگلیسمی در دیابت
 • پاتوژنز کتواسیدوز دیابتی (DKA) و سندرم هایپراسمولار هیپرگلیسمی (HHS)
 • عوامل خطر بروز DKA و HHS
 • تشخیص DKA و HHS
 • درمان DKA و HHS
 • عوارض DKA و HHS
 • پیشگیری از DKA و HHS
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر محبوبه سادات حسینی

دکتر محبوبه سادات حسینی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج)

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

هایپرگلیسمی در دیابت: کتواسیدوز دیابتی و سندرم هایپراسمولار هایپرگلایسمی در دوره آنلاین عوارض حاد دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • اورژانس‌های هیپرگلیسمی در دیابت
 • پاتوژنز کتواسیدوز دیابتی (DKA) و سندرم هایپراسمولار هیپرگلیسمی (HHS)
 • عوامل خطر بروز DKA و HHS
 • تشخیص DKA و HHS
 • درمان DKA و HHS
 • عوارض DKA و HHS
 • پیشگیری از DKA و HHS
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا