آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر فرهاد حسین پناه

دکتر فرهاد حسین پناه

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

NAFLD در دیابت در دوره آنلاین چاقی و دیابت

محورهای درس
  • روند و شیوع NAFLD در دیابت نوع 2
  • ارزیابی غیرتهاجمی (NITs) برای فیبروز کبدی در NAFLD
  • گایدلاین های مدیریت NAFLD
  • نتایج مطالعات اخیر در زمینه NAFLD
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر فرهاد حسین پناه

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

NAFLD در دیابت در دوره آنلاین چاقی و دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • روند و شیوع NAFLD در دیابت نوع 2
  • ارزیابی غیرتهاجمی (NITs) برای فیبروز کبدی در NAFLD
  • گایدلاین های مدیریت NAFLD
  • نتایج مطالعات اخیر در زمینه NAFLD
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا