آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر سید عادل جاهد

دکتر سید عادل جاهد

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
رئیس کمیته علمی انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های خوراکی: مهارکننده‌های SGLT2 در دوره آنلاین دارو های خوراکی دیابت

محورهای درس
 • مقدمه‌ای بر خانواده مهارکننده‌های انتقال دهنده سدیم گلوکز (SGLTi).
  • مروری کوتاه بر نقش کلیه در هموستاز گلوکز
  • مکانیسم اثر SGLTi
  • اهمیت وجود چنین خانواده‌ای در مدیریت دیابت
  • اثربخشی، CV و داده‌های کلیوی
 • امپاگلیفلوزین در استفاده بالینی
  • داده‌های اثربخشی و ایمنی
  • مطالعه EMPA-REG
  • اثر محافظتی کلیه
  • مطالعه EMPEROR-Reduced
  • تجویز، قرص‌های ترکیبی، هشدارها، عوارض جانبی
 • بررسی توصیه گایدلاین‌ها برای استفاده از خانواده SGLT2i
پیش نمایش

سیستمهای پایش مداوم قند خون CGMs در دوره آنلاین پایش قند خون

محورهای درس
 • اهمیت
 • CGMS ها
 • سازوکار
 • مرور برندهای موجود
 • تحلیل گزارش AGP
 • نتیجه / اثربخشی
 • موانع استفاده از این سیستم‌ها
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر سید عادل جاهد

دکتر سید عادل جاهد

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

رئیس کمیته علمی انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های خوراکی: مهارکننده‌های SGLT2 در دوره آنلاین دارو های خوراکی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • مقدمه‌ای بر خانواده مهارکننده‌های انتقال دهنده سدیم گلوکز (SGLTi).
  • مروری کوتاه بر نقش کلیه در هموستاز گلوکز
  • مکانیسم اثر SGLTi
  • اهمیت وجود چنین خانواده‌ای در مدیریت دیابت
  • اثربخشی، CV و داده‌های کلیوی
 • امپاگلیفلوزین در استفاده بالینی
  • داده‌های اثربخشی و ایمنی
  • مطالعه EMPA-REG
  • اثر محافظتی کلیه
  • مطالعه EMPEROR-Reduced
  • تجویز، قرص‌های ترکیبی، هشدارها، عوارض جانبی
 • بررسی توصیه گایدلاین‌ها برای استفاده از خانواده SGLT2i
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

سیستمهای پایش مداوم قند خون CGMs در دوره آنلاین پایش قند خون

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • اهمیت
 • CGMS ها
 • سازوکار
 • مرور برندهای موجود
 • تحلیل گزارش AGP
 • نتیجه / اثربخشی
 • موانع استفاده از این سیستم‌ها
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا