آکادمی مجازی دیابت گابریک

آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر سید عادل جاهد

دکتر سید عادل جاهد

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
رئیس کمیته علمی انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های خوراکی: مهارکننده‌های SGLT2 در دوره آنلاین دارو های خوراکی دیابت

محورهای درس
 • مقدمه‌ای بر خانواده مهارکننده‌های انتقال دهنده سدیم گلوکز (SGLTi).
  • مروری کوتاه بر نقش کلیه در هموستاز گلوکز
  • مکانیسم اثر SGLTi
  • اهمیت وجود چنین خانواده‌ای در مدیریت دیابت
  • اثربخشی، CV و داده‌های کلیوی
 • امپاگلیفلوزین در استفاده بالینی
  • داده‌های اثربخشی و ایمنی
  • مطالعه EMPA-REG
  • اثر محافظتی کلیه
  • مطالعه EMPEROR-Reduced
  • تجویز، قرص‌های ترکیبی، هشدارها، عوارض جانبی
 • بررسی توصیه گایدلاین‌ها برای استفاده از خانواده SGLT2i
پیش نمایش

سیستمهای پایش مداوم قند خون CGMs در دوره آنلاین پایش قند خون

محورهای درس
 • اهمیت
 • CGMS ها
 • سازوکار
 • مرور برندهای موجود
 • تحلیل گزارش AGP
 • نتیجه / اثربخشی
 • موانع استفاده از این سیستم‌ها
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر سید عادل جاهد

دکتر سید عادل جاهد

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

رئیس کمیته علمی انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های خوراکی: مهارکننده‌های SGLT2 در دوره آنلاین دارو های خوراکی دیابت

 • مقدمه‌ای بر خانواده مهارکننده‌های انتقال دهنده سدیم گلوکز (SGLTi).
  • مروری کوتاه بر نقش کلیه در هموستاز گلوکز
  • مکانیسم اثر SGLTi
  • اهمیت وجود چنین خانواده‌ای در مدیریت دیابت
  • اثربخشی، CV و داده‌های کلیوی
 • امپاگلیفلوزین در استفاده بالینی
  • داده‌های اثربخشی و ایمنی
  • مطالعه EMPA-REG
  • اثر محافظتی کلیه
  • مطالعه EMPEROR-Reduced
  • تجویز، قرص‌های ترکیبی، هشدارها، عوارض جانبی
 • بررسی توصیه گایدلاین‌ها برای استفاده از خانواده SGLT2i

سیستمهای پایش مداوم قند خون CGMs در دوره آنلاین پایش قند خون

 • اهمیت
 • CGMS ها
 • سازوکار
 • مرور برندهای موجود
 • تحلیل گزارش AGP
 • نتیجه / اثربخشی
 • موانع استفاده از این سیستم‌ها

No Courses Found!
اشتراک گذاری
سبد خرید شما
اسکرول به بالا