آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر ملیحه خسروی

دکتر ملیحه خسروی

متخصص داروسازی بالینی
بیمارستان هاشمی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

تداخلات دارویی در درمان دیابت، تنظیم دوز داروها در نارسایی کلیه در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

محورهای درس
 • انسولین
 • بیگوانیدها
 • تیازولیدین دیون‌ها
 • سولفونیل اوره‌ها
 • مهارکننده‌های DPP-4
 • مهارکننده‌های SGLT-2
 • مگلیتینیدها
 • مهارکننده‌های آلفا-گلوکوزیداز
 • آگونیستهای گیرنده GLP-1
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر ملیحه خسروی

متخصص داروسازی بالینی

بیمارستان هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

تداخلات دارویی در درمان دیابت، تنظیم دوز داروها در نارسایی کلیه در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • انسولین
 • بیگوانیدها
 • تیازولیدین دیون‌ها
 • سولفونیل اوره‌ها
 • مهارکننده‌های DPP-4
 • مهارکننده‌های SGLT-2
 • مگلیتینیدها
 • مهارکننده‌های آلفا-گلوکوزیداز
 • آگونیستهای گیرنده GLP-1
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا