آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر رامین ملبوس باف

دکتر رامین ملبوس باف

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های خوراکی: متفورمین، سولفونیل اوره‌ها در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

محورهای درس
 • ممتفورمین
  – مکانیسم‌های عمل متفورمین
  – سودمندی متفورمین علاوه بر کنترل گلایسمی
  – عوارض جانبی متفورمین
  – موارد منع مصرف متفورمین
  – تنظیم دوز متفورمین
  – داروهای ترشح کننده انسولین
  – مکانیسم عمل
  – اثرات قلبی-عروقی
  – انتخاب سولفونیل اوره
  – تجویز و تنظیم دوز مراقبت‌های قبل از بارداری
 • مراقبت‌های دوران بارداری
 • مراقبت‌های قبل از زایمان و پس از زایمان
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر رامین ملبوس باف

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان‌های خوراکی: متفورمین، سولفونیل اوره‌ها در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید

 

 • متفورمین
  • مکانیسم‌های عمل متفورمین
  • سودمندی متفورمین علاوه بر کنترل گلایسمی
  • عوارض جانبی متفورمین
  • موارد منع مصرف متفورمین
  • تنظیم دوز متفورمین
 • داروهای ترشح کننده انسولین
  • مکانیسم عمل
  • اثرات قلبی-عروقی
  • انتخاب سولفونیل اوره
  • تجویز و تنظیم دوز
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا