آکادمی مجازی دیابت گابریک

آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر مجتبی ملک

دکتر مجتبی ملک

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان با قرص‌های ترکیبی در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

محورهای درس
 • درمان ترکیبی با دوز ثابت (FDC).
 • توصیه‌های اولیه درمان ترکیبی
 • ترکیب امپاگلیفلوزین و متفورمین
 • ترکیب سیتاگلیپتین و متفورمین
 • ترکیب لیناگلیپتین و متفورمین
 • ترکیب امپاگلیفلوزین و لیناگلیپتین
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر مجتبی ملک

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

درمان با قرص‌های ترکیبی در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید

 • درمان ترکیبی با دوز ثابت (FDC).
 • توصیه‌های اولیه درمان ترکیبی
 • ترکیب امپاگلیفلوزین و متفورمین
 • ترکیب سیتاگلیپتین و متفورمین
 • ترکیب لیناگلیپتین و متفورمین
 • ترکیب امپاگلیفلوزین و لیناگلیپتین

برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا