آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر امیراحمد نجات

دکتر امیر احمد نجات

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

بارداری در دیابت نوع دو در دوره آنلاین دیابت در دوره‌های مختلف زندگی

محورهای درس
  • مراقبت‌های قبل از بارداری
  • مراقبت‌های دوران بارداری
  • مراقبت‌های قبل از زایمان و پس از زایمان
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر امیر احمد نجات

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

بارداری در دیابت نوع دو در دوره آنلاین دیابت در دوره‌های مختلف زندگی:

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • مراقبت‌های قبل از بارداری
  • مراقبت‌های دوران بارداری
  • مراقبت‌های قبل از زایمان و پس از زایمان
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا