آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر علی اکبر نجاتی صفا

دکتر علی‌اکبر نجاتی صفا

روانپزشک
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

اختلالات روانپزشکی در کنترل دیابت در دوره آنلاین سلامت روان در دیابت

محورهای درس
  • دیابت و افسردگی
  • دیابت و اضطراب
  • دیابت و اختلالات خوردن
  • دیابت و اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر علی‌اکبر نجاتی صفا

روانپزشک، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

اختلالات روانپزشکی در کنترل دیابت در دوره آنلاین سلامت روان در دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • دیابت و افسردگی
  • دیابت و اضطراب
  • دیابت و اختلالات خوردن
  • دیابت و اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا