آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر مهتاب نیرومند

دکتر مهتاب نیرومند

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

دیابت نوع دو: اپیدمیولوژی، پاتوژنز، تشخیص و غربالگری در دوره آنلاین تشخیص دیابت

محورهای درس
  • اپیدمیولوژی دیابت نوع دو
  • اتیولوژی و عوامل خطر
  • پاتوفیزیولوژی دیابت نوع دو
  • تشخیص دیابت نوع دو
  • غربالگری دیابت نوع دو
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر مهتاب نیرومند

دکتر مهتاب نیرومند

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

دیابت نوع دو: اپیدمیولوژی، پاتوژنز، تشخیص و غربالگری در دوره آنلاین تشخیص دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • اپیدمیولوژی دیابت نوع دو
  • اتیولوژی و عوامل خطر
  • پاتوفیزیولوژی دیابت نوع دو
  • تشخیص دیابت نوع دو
  • غربالگری دیابت نوع دو
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا