آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر پیمانه سرخیل

دکتر پیمانه سرخیل

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

آشنایی با پمپ‌های انسولین در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
 • مرور تاریخچه پمپ انسولین
  ساختار پمپ انسولین
  ویژگی‌های پمپ هوشمند
  پانکراس مصنوعی
  مزایا و معایب پمپ‌ها
  آموزش خود-مدیریتی دیابت
پیش نمایش
برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • مرور تاریخچه پمپ انسولین
  ساختار پمپ انسولین
  ویژگی‌های پمپ هوشمند
  پانکراس مصنوعی
  مزایا و معایب پمپ‌ها
  آموزش خود-مدیریتی دیابت
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر پیمانه سرخیل

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

آشنایی با پمپ‌های انسولین در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • مرور تاریخچه پمپ انسولین
  ساختار پمپ انسولین
  ویژگی‌های پمپ هوشمند
  پانکراس مصنوعی
  مزایا و معایب پمپ‌ها
  آموزش خود-مدیریتی دیابت
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا