آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر ساسان شرقی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

تیازولیدن دیون‌ها، مهارکننده‌های DPP-4 در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

محورهای درس
  • منطق تدوین دستورالعمل های جدید تجویز قرص‌های کاهش دهنده قند خون
  • مرور اثر و عملکرد و نحوه تجویز متفورمین
  • مرور اثر و عملکرد و نحوه تجویز TZDs
  • مرور اثر و عملکرد و نحوه تجویز DPP4is
  •  
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

دکتر ساسان شرقی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

تیازولیدن دیون‌ها، مهارکننده‌های DPP-4 در دوره آنلاین داروهای خوراکی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • منطق تدوین دستورالعمل های جدید تجویز قرص‌های کاهش دهنده قند خون
  • مرور اثر و عملکرد و نحوه تجویز متفورمین
  • مرور اثر و عملکرد و نحوه تجویز TZDs
  • مرور اثر و عملکرد و نحوه تجویز DPP4is
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا