آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر هما یادگاری

دکتر هما یادگاری

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

انواع انسولین‌های Prandial و کاربرد آنها در تشدید درمان تزریقی در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

محورهای درس
  • اهمیت کنترل قند دوساعته
  • انسولین درمانی در دیابت نوع 2
  • انسولین رگولار در مقابل انسولین‌های آنالوگ سریع‌الاثر
  • رژیم Basal-Plus در مقابل Basal-Bolus
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده
دکتر هما یادگاری

دکتر هما یادگاری

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

انواع انسولین‌های Prandial و کاربرد آنها در تشدید درمان تزریقی در دوره آنلاین داروهای تزریقی دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
  • اهمیت کنترل قند دوساعته
  • انسولین درمانی در دیابت نوع 2
  • انسولین رگولار در مقابل انسولین‌های آنالوگ سریع‌الاثر
  • رژیم Basal-Plus در مقابل Basal-Bolus
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا