آکادمی مجازی دیابت گابریک

خانم مریم عزیزیان

کارشناس ارشد علوم تغذیه
مدرس ارشد انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

شمارش کربوهیدرات مقدماتی در دوره آنلاین شمارش کربوهیدرات در دیابت

محورهای درس
 • DSMES و تغذیه سالم
 • اثربخشی تغذیه درمانی در دیابت
 • اهداف تغذیه درمانی برای بزرگسالان و جوانان مبتلا به دیابت
 • رویکردهای برنامه‌ریزی غذایی در دیابت
  • روش بشقاب دیابت
  • شمارش کربوهیدرات
 • GI/GL و نوسانات قند خون
 • برچسب غذا و تعداد کربوهیدرات
 • رژیم‌های کم کربوهیدرات
پیش نمایش

شمارش کربوهیدرات پیشرفته در دوره آنلاین شمارش کربوهیدرات در دیابت

محورهای درس
 • بررسی عوامل خطر بروز زخم پای دیابتی
 • مرور عوامل دخیل در بررسی زخم پای دیابتی
 • مرور عوامل افتراق انواع زخم پای دیابتی
 • اصول ارزیابی زخم پای دیابتی
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

خانم مریم عزیزیان

کارشناس ارشد علوم تغذیه

مدرس ارشد انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

شمارش کربوهیدرات مقدماتی در دوره آنلاین شمارش کربوهیدرات در دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • DSMES و تغذیه سالم
 • اثربخشی تغذیه درمانی در دیابت
 • اهداف تغذیه درمانی برای بزرگسالان و جوانان مبتلا به دیابت
 • رویکردهای برنامه‌ریزی غذایی در دیابت
  • روش بشقاب دیابت
  • شمارش کربوهیدرات
 • GI/GL و نوسانات قند خون
 • برچسب غذا و تعداد کربوهیدرات
 • رژیم‌های کم کربوهیدرات
 • DSMES و تغذیه سالم
 • اثربخشی تغذیه درمانی در دیابت
 • اهداف تغذیه درمانی برای بزرگسالان و جوانان مبتلا به دیابت
 • رویکردهای برنامه‌ریزی غذایی در دیابت
  • روش بشقاب دیابت
  • شمارش کربوهیدرات
 • GI/GL و نوسانات قند خون
 • برچسب غذا و تعداد کربوهیدرات
 • رژیم‌های کم کربوهیدرات

شمارش کربوهیدرات پیشرفته در دوره آنلاین شمارش کربوهیدرات در دیابت

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • بررسی عوامل خطر بروز زخم پای دیابتی
 • مرور عوامل دخیل در بررسی زخم پای دیابتی
 • مرور عوامل افتراق انواع زخم پای دیابتی
 • اصول ارزیابی زخم پای دیابتی
No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا