گروه تحقیقاتی پای دیابتی گروه تحقیقاتی پای دیابتی، به مدیریت آقای دکتر محمدرضا امینی، یکی از گروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است که فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرده است و با بهره‌مندي از اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران توانمند مطالعات زيادی در […]

گروه تحقیقاتی پای دیابتی ادامه مطلب »