آکادمی مجازی دیابت گابریک

دکتر شایسته خلیلی

خانم دکتر شایسته خلیلی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

نقش فرمولاسیون جدید انسولین‌های ترکیبی در رفع نیازهای درمانی برآورده نشده دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی ترکیبی جدید کاهش دهنده قند خون

محورهای درس
  • اهمیت تشدید درمان و کنترل سخت گیرانه قند خون در بیماران دیابتی
  • اهمیت تولید انسولین‌های نسل جدید و تاصیر آنها در مدیریت قند خون
  • زمان و نحوه شروع تجویز iDegAsp
  • نحوه تتنظیم دوز و تغییر به iDegAsp
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

خانم دکتر شایسته خلیلی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

نقش فرمولاسیون جدید انسولین‌های ترکیبی در رفع نیازهای درمانی برآورده نشده دیابت نوع دو در دوره آنلاین داروهای تزریقی ترکیبی جدید کاهش دهنده قند خون

برای دیدن محورهای درس کلیک کنید

• اهمیت تشدید درمان و کنترل سخت گیرانه قند خون در بیماران دیابتی
• اهمیت تولید انسولین‌های نسل جدید و تاصیر آنها در مدیریت قند خون
• زمان و نحوه شروع تجویز iDegAsp
• نحوه تتنظیم دوز و تغییر به iDegAsp

برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید

No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا