آکادمی مجازی دیابت گابریک

تارا صداقت

خانم تارا صداقت

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مدرس انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

اشتراک گذاری
درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک

مهارت ارتباطی با فرد مبتلا به دیابت

محورهای درس
 • ابعاد اینرسی درمانی
 • مهارت‌های کلیدی در ارتباط مؤثر
  • شروع مکالمه
  • پرسش باز
  • شنیدن پویا
  • بازخورد
  • برنامه‌ریزی
پیش نمایش
دوره های مرتبط با درس‌های ارائه شده

خانم تارا صداقت

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 
مدرس انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

درس های ارائه شده در آکادمی دیابت گابریک
برای دیدن محورهای درس کلیک کنید
 • ابعاد اینرسی درمانی
 • مهارت‌های کلیدی در ارتباط مؤثر
  • شروع مکالمه
  • پرسش باز
  • شنیدن پویا
  • بازخورد
  • برنامه‌ریزی
No Courses Found!
اشتراک گذاری
پیمایش به بالا